Kiswahili

Swahili

Tupigie simu kwa (07) 3333 2100 ukitaka habari zaidi kuhusu  huduma zetu. Tunatumia wakalimani.

( Call us on (07) 3333 2100 for more information about our services. We use interpreters. )

Pakua: Brosha ya kliniki

( Download: Clinic brochure )

Pakua: brosha ya huduma ya afya ya akili

( Download: Mental Health Service Brochure )