Afan Oromoo

Oromo

Tajaajila keenyaaf odeeffannoo dabalataa yoo feetan lakkoofsa (07) 33332100 bilbilaa. Turjumaanatti dhimma baana.

( Call us on (07) 3333 2100 for more information about our services. We use interpreters. )

Naqadhu: Biroonchara Tajaajila Fayyaa Sammuu 

( Download: Mental Health Service Brochure )